#

ProjektRegistrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003960
Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců žadatele SPENADO Consulting s.r.o. a partnera GAMI CZ Ostrava, s.r.o.


Informace o projektu:
Předmětem projektu je školení pro 11 zaměstnanců společnosti SPENADO Consulting a partnera - společnosti Gami CZ Ostrava v těchto oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, interní vzdělávání.

Realizace projektu je naplánována na 2 roky, probíhá od 15. 2. 2017 do 14. 2. 2019.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.