#

ProjektRegistrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012721

Firma SPENADO Consulting s.r.o. společně s partnerem GAMI CZ Ostrava, s.r.o. si pro své zaměstnance připravili tento projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

Projekt poběží 24 měsíců. Po tuto dobu bude probíhat školení v oblastech
  • - obecné IT,
  • - měkké a manažerské dovednosti,
  • - účetní, ekonomické a právní kurzy