#

Užitečné odkazy

Instituce ČR:


Instituce Evropské unie (Oficiální portál EU - EUROPA):


Strategické řízení v ČR:


Média:

  • EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii

Zajímavé stránky s tématikou fondů v dalších evropských zemích a regionech:


Ostatní

Výbor REGI Evropského parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/home.do?language=CS

Evropská komise pro regionální politiku – generální ředitelství pro regionální politiku
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Evropský statistický úřad – EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Evropský účetní dvůr
http://eca.europa.eu

Evropská investiční banka
http://www.eib.org